Privacy policy

Uw privacy

Modelvliegclub “de Sticks” is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk is. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop “de Sticks” persoonsgegevens verwerkt van haar leden en van bezoekers van de website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt “de Sticks” zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is “de Sticks” per adres secretariaat de Voerman 17, 5272 RH te Sint-Michielsgestel.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de “de Sticks” uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de “de Sticks” persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met de “de Sticks”. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert of het contactformulier op de website invult.
  • Om leden per email op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van de vereniging.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

“de Sticks” laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. In het kader van ons lidmaatschap van de KNVvL zijn wij als vereniging verplicht om gegevens van onze leden aan de KNVvL door te geven. Dit betreft naam, adres, woonplaats, telefoon, email, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats. Eventuele brevetten die onze leden gehaald hebben worden verstrekt  en geadministreerd door de KNVvL.

Gebruik van cookies

De “de Sticks” maakt geen gebruik van cookies.

Website van “de Sticks” en andere websites

Op de website van “de Sticks” treft u een aantal links aan naar andere websites. De “de Sticks” kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
“de Sticks”, t.a.v. M. Thijssens, de Voerman 17, 5272 RH te Sint-Michielsgestel.

Wijzigingen

De “de Sticks”  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de “de Sticks” een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop “de Sticks” uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en of in een email aan onze leden.
Sint-Michielsgestel, 15-3-2018